VINHOMES GRAND PARK CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

VINHOMES GRAND PARK THE BEVERLY SOLARI

🔥Thanh toán 20% giá trị căn hộ cho đến khi nhận nhà (7/2023)
🔥 Hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ (*)
Hỗ trợ lãi suất lên tới 24 tháng
Ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng
🔥 Hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ (*)
Hỗ trợ lãi suất lên tới 30 tháng
Ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng