Tag Archives for Fantasy

VMI JSC – đa dạng hóa danh mục đầu tư Bất động sản cùng cổ đông là Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

VMI được ra đời ngay thời điểm thị trường tài chính và tình hình kinh tế đang có nhiều biến động không mấy lạc quan, mô hình hợp tác đầu tư này hứa hẹn sẽ…

FANTASY HOME – MANG ĐẾN KHẨU VỊ ĐẦU TƯ CHO NGƯỜI VIỆT

FANTASY HOME – KHẨU VỊ ĐẬM CHẤT NGƯỜI VIỆT Quỹ tín thác đầu tư bất động sản – Mô hình chia nhỏ các suất đầu tư bất động sản được xem là hình thức phát…

Xem trực tiếp Bảng tính dòng tiền căn hộ ngay tại đây