CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THE ORIGAMI – CẢM HỨNG NHẬT BẢN GIỮA LÒNG VINHOMES GRAND PARK

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THE ORIGAMI – CẢM HỨNG NHẬT BẢN GIỮA LÒNG VINHOMES GRAND PARK

✓ S6.01: Đang xây dựng phần thô đến tầng 23; tiến hành xây trát đến tầng 17, ốp lát đến tầng 7, sơn bả mặt ngoài đến tầng 18.
✓ S6.02: Đã cất nóc, đang tiến hành xây trát đến tầng 18, ốp lát đến tầng 8, sơn bả mặt ngoài đến tầng 15.
✓ S6.03: Đã cất nóc, đang tiến hành xây trát, ốp lát và sơn bả mặt ngoài đến tầng 15.
✓ S6.05: Đã cất nóc, đang tiến hành xây trát đến tầng 17, ốp lát đến tầng 12 , sơn bả mặt ngoài đến tầng 20.
✓ S7.01: Đã cất nóc tầng tum, đang tiến hành xây trát đến tầng 17, ốp lát đến tầng 7, sơn bả mặt ngoài đến tầng 20.
✓ S7.02: Đang xây dựng phần thô đến tầng 23, tiến hành xây trát đến tầng 14, ốp lát đến tầng 5 và sơn bả mặt ngoài đến tầng 20.
✓ S7.03: Đang xây dựng phần thô đến tầng 23, tiến hành xây trát đến tầng 17, ốp lát đến tầng 6 và sơn bả mặt ngoài đến tầng 19.
✓ S7.05: Đã cất nóc, đang tiến hành xây trát đến tầng 17, ốp lát đến tầng 5 và sơn bả mặt ngoài đến tầng 20.
✓ S8.01: Đang xây dựng phần thô đến tầng 25, tiến hành xây trát đến tầng 18, ốp lát đến tầng 8 và sơn bả mặt ngoài đến tầng 23.
✓ S8.02: Đã cất nóc, đang tiến hành xây trát đến tầng 12, ốp lát đến tầng 5 và sơn bả mặt ngoài đến tầng 19.
✓ S8.03: Đã cất nóc, đang tiến hành xây trát đến tầng 14, ốp lát đến tầng 4 và sơn bả mặt ngoài đến tầng 19.
✓ S9.01: Đang xây dựng phần thô đến tầng 22, tiến hành xây trát đến tầng 16, ốp lát đến tầng 6 và sơn bả mặt ngoài đến tầng 18.
✓ S9.02: Đang xây dựng phần thô đến tầng 23, tiến hành xây trát đến tầng 15, ốp lát đến tầng 7 và sơn bả mặt ngoài đến tầng 21.
✓ S9.03: Đã cất nóc, đang tiến hành xây trát đến tầng 15, ốp lát đến tầng 5 và sơn bả mặt ngoài đến tầng 19.
✓ S10.03, S10.05, S10.06 đã hoàn thiện phần hầm, cụ thể:
S10.03: Đang xây dựng phần thô đến tầng 15.
S10.05: Đang xây dựng phần thô đến tầng 13.
S10.06: Đang xây dựng phần thô đến tầng 11.
✓ S10.01, S10.02, S10.07 đang tiến hành hoàn thiện phần hầm B2 và bắt đầu sơn bả mặt ngoài:
S10.01: Đang xây dựng phần thô đến tầng 14.
S10.02: Đang xây dựng phần thô đến tầng 12.
S10.07: Đang xây dựng phần thô đến tầng 12.

✓ Bộ đôi vườn Nhật Bản sẽ bắt đầu thi công vào tháng 5 tới bởi những nghệ nhân, chuyên gia giàu kinh nghiệm, dự kiến hoàn thiện vào tháng 8.
✓ Các công viên nội khu resort sẽ bắt đầu thi công vào cuối tháng 5 và đi vào hoạt động vào tháng 12 ngay khi những cư dân The Origami đầu tiên nhận bàn giao và chuyển về sinh sống.
– Dự kiến vào tháng 12/2021 này:
– Một cuộc sống tiện nghi – hiện đại – “all in one” sẽ mở ra
– Một trung tâm mới giữa TP. Thủ Đức phồn hoa, nhộn nhịp sẽ bừng sáng.