Chuyển nhượng căn hộ Vinhomes Grand Park

DANH SÁCH CĂN HỘ VINHOMES GRAND PARK THUỘC PHÂN KHU THE RAINBOW ĐANG CHUYỂN NHƯỢNG.
Quý Anh Chị để lại thông tin tại mục liên hệ hoặc liên hệ 0909 003 173 để được tư vấn tốt nhất.
Mở bán phân khu 2 (The Origami  ) thông tin chi tiết : The Origami Vinhomes Grand Park

 

 ABCD
1
CănPhòng NgủGiá GốcGiá Chêm (Triệu)
2
S3.03.29.08 191430
3
S5.02.33.03 197250
4
S3.05.23.04 239450
5
S5.021x.172 PN 2WC220535
6
S3.03.18.062 Phòng Ngủ 1WC1.806120
7
S5.01.19.162 Phòng Ngủ 1WC 120
8
S1.01.xx.03Studio113460
9
S1.01.xx.141 Phòng Ngủ +175890
10
S1.01.xx.162 Phòng Ngủ +220080
11
S1.01.xx.181 Phòng Ngủ +1346115
12
S1.01.xx.181 Phòng Ngủ +1346115
13
S1.02.xx.032 PN 2WC222030
14
S1.02.xx.043245250
15
S1.02.xx.072 PN 1WC1710100
16
S1.02.xx.07 1810 
17
S1.02.xx.082 PN 1WC176770
18
S1.02.xx.131 Phòng Ngủ +153050
19
S1.02.xx.14Studio96090
20
S1.05.xx.112 Phòng Ngủ +204765
21
S1.06.xx.031 Phòng Ngủ +149585
22
S1.06.xx.031 Phòng Ngủ +140775
23
S1.06.xx.031 Phòng Ngủ +140770
24
S1.06.xx.092 PN 1WC1740 
25
S1.06.xx.132 PN 1WC1900130
26
S1.06.xx.21Studio90060
27
S5.020611Studio1119110
28
S1.07.xx.14Studio99060
29
S2.01.xx.012 Phòng Ngủ +2100100
30
S2.01.xx.021 Phòng Ngủ +152765
31
S2.01.xx.0632790200
32
S2.01.xx.10Studio108950
33
S2.01.xx.122 PN 1WC1767100
34
S2.02.xx.021 Phòng Ngủ +140080
35
S2.02.xx.031 Phòng Ngủ +143255
36
S2.02.xx.132 PN 2WC209555
37
S2.02.xx.141PN144045
38
S2.02.xx.172 PN 1WC1678250
39
S2.05.xx.011 Phòng Ngủ +154870
40
S2.05.xx.011 Phòng Ngủ +161990
41
S2.05.xx.051 Phòng Ngủ +162050
42
S2.05.xx.072 PN 1WC1702100
43
S3.01.xx.01Studio101270
44
S3.01.xx.01Studio105350
45
S3.01.xx.091 Phòng Ngủ +153780
46
S3.01.xx.11Studio119635
47
S3.01.xx.121 Phòng Ngủ +1489150
48
S3.01.xx.131 Phòng Ngủ +148170
49
S3.02.xx.01Studio996
50
S3.02.xx.01Studio100070
51
S3.02.xx.021 Phòng Ngủ +148575
52
S3.02.xx.021 Phòng Ngủ +154360
53
S3.02.xx.021 Phòng Ngủ +155635
54
S3.02.xx.03 151750
55
S3.02.xx.042PN 2WC228480
56
S3.02.xx.072 PN 1WC173455
57
S3.02.xx.113PN2559150
58
S3.02.xx.122 PN 1WC1962100
59
S3.02.xx.14 151750
60
S3.02.xx.141 Phòng Ngủ +1458
61
S3.02.xx.162 PN 1WC186060
62
S3.02.xx.182 Phòng Ngủ +231670
63
S3.02.xx.182 Phòng Ngủ +229990
64
S3.03.xx.01Studio112370
65
S3.03.xx.032 PN 1WC206140
66
S3.03.xx.0532248170
67
S3.03.xx.06 185070
68
S3.03.xx.07 185070
69
S3.03.xx.11Studio116840
70
S3.03.xx.11Studio113540
71
S3.03.xx.11Studio113840
72
S3.03.xx.121 Phòng Ngủ +155560
73
S3.03.xx.131 Phòng Ngủ +155550
74
S3.03.xx.13 157080
75
S3.03.xx.182 PN 1WC 180
76
S3.05.xx.01Studio976115
77
S3.05.xx.092 PN 1WC176190
78
S3.05.xx.102 Phòng Ngủ +2157100
79
S3.05.xx.14Studio165050
80
S3.05.xx.141 Phòng Ngủ +165050
81
S3.05.xx.141 Phòng Ngủ +166050
82
S3.05.xx.172 PN 1WC188550
83
S3.05.xx.182 Phòng Ngủ +1840100
84
S3.05.xx.202 PN 1WC1776100
85
S3.05.xx.21Studio994120
86
S3.05.xx.21Studio892130
87
S5.01.xx.021 Phòng Ngủ +163050
88
S5.01.xx.031 Phòng Ngủ +160560
89
S5.01.xx.052 PN 1WC186870
90
S5.01.xx.0832323 
91
S5.01.xx.09Studio124040
92
S5.01.xx.123283640
93
S5.01.xx.1232552120
94
S5.01.xx.152 PN 2WC2097100
95
S5.01.xx.181 Phòng Ngủ +146170
96
S5.01.xx.211 Phòng Ngủ +1473100
97
S5.01.xx.232 PN 1WC171390
98
S5.01.xx.232 PN 1WC1554200
99
S5.01.xx.232 PN 1WC185060
100
S5.01.xx.292 PN 1WC172980
101
S5.02.xx.01Studio110560
102
S5.02.xx.01Studio111660
103
S5.02.xx.01Studio112670
104
S5.02.xx.01Studio112650
105
S5.02.xx.072 PN 1WC193730
106
S5.02.xx.072 PN 1WC216140
107
S5.02.xx.072 PN 1WC2220 
108
S5.02.xx.08Studio128130
109
S5.02.xx.08Studio111850
110
S5.02.xx.11Studio110360
111
S5.02.xx.11Studio126180
112
S5.02.xx.131 Phòng Ngủ +181530
113
S5.03.xx.01Studio169850
114
S5.03.xx.011 Phòng Ngủ +1567 
115
S5.03.xx.011 Phòng Ngủ +169850
116
S5.03.xx.011 Phòng Ngủ +156720
117
S5.03.xx.022 PN 2WC252350
118
S5.03.xx.022 PN 2WC243850
119
S5.03.xx.032 PN 2WC250030
120
S5.03.xx.032 PN 2WC250020
121
S5.03.xx.043284885
122
S5.03.xx.043281350
123
S5.03.xx.052 Phòng Ngủ +237070
124
S5.03.xx.052 Phòng Ngủ +2171120
125
S5.03.xx.062 PN 1WC199540
126
S5.03.xx.062 PN 1WC199540
127
S5.03.xx.072 PN 1WC203440
128
S5.03.xx.082 PN 1WC1623130
129
S5.03.xx.082 PN 1WC190370
130
S5.03.xx.091 Phòng Ngủ +145980
131
S5.03.xx.091 Phòng Ngủ +156160
132
S5.03.xx.102 Phòng Ngủ +244690
133
S5.03.xx.112 Phòng Ngủ +280080
134
S5.03.xx.121 Phòng Ngủ +186850
135
S5.03.xx.121 Phòng Ngủ +185860
136
S5.03.xx.121 Phòng Ngủ +1736100
137
S5.03.xx.121 Phòng Ngủ +173680
138
S5.03.xx.131 Phòng Ngủ +1958100
139
S5.03.xx.131 Phòng Ngủ +186850
140
S5.03.xx.131 Phòng Ngủ +185860
141
S5.03.xx.15Studio122510
142
S5.03.xx.15Studio119740
143
S5.03.xx.15Studio109360
144
S5.03.xx.162 PN 2WC227960
145
S5.03.xx.202 PN 1WC179860
146
S5.03.xx.202 PN 1WC194070
147
S5.03.xx.201 Phòng Ngủ +218320
148
S5.03.0414Studio1107130
149
S5.03.xx.202 PN 1WC179850
150
S5.03.xx.212 PN 2WC248180
151
S2.05.xx.212 PN 2WC2.045120
152
S5.0105192PN, 2WC2045120
153
S3.0318062PN 1WC1.806120
154
S5.0119162PN, 1WC 120
155
    
156
    
157
    
158
    
159
    

>> Tham khảo chính sách bán hàng Vinhome Grand Park: https://vinhomesgrandpark.tv/csbh/