UBND TP.HCM giải quyết như thể nào về tình trạng ” thổi giá” bất động sản

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo, yêu cầu các sở ngành, quận, huyện công khai thông tin quy hoạch để giới đầu cơ không thể “thổi giá” bất động sản, thu lợi bất chính. Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất.

Thành phố giao cho Sở Xây dựng tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là các bất động sản hình thành trong tương lai. Việc đưa dự án bất động sản vào kinh doanh và chuyển nhượng phải đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Đề nghị các sở Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức phải công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, giúp bà con không bị “nhiễu” thông tin.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản, đảm bảo các hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Việc này giúp người dân tránh bị giới đầu cơ lợi dụng “thổi giá” bất động sản nhằm thu lợi bất chính.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, UBND quận, huyện và Thành phố Thủ Đức thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… để kiểm soát nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá bất động sản.

Các đơn vị nói trên phải có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về việc tách thửa. Đặc biệt xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường phải có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo “quỹ đất sạch” để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch.

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức được giao đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và kinh doanh bất động sản… Thông tin quy hoạch của địa phương phải được đưa đến kịp thời để người dân nắm bắt, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

( nguồn Dân trí ).